زیان شدید خودرو سازان! | زیان انباشته ۱۵۰ هزار میلیارد تومانی دو خودروساز بزرگ کشور