عملکرد بانک مسکن در ارایه تسهیلات نوسازی بافت فرسوده و نهضت ملی مسکن

بانک مسکن تا کنون به انعقاد قرارداد با ۲۰۰ هزار و ۲۶۱ واحد نهضت ملی مسکن به مبلغ ۶۸ هزار و ۹۶ میلیارد تومان اقدام کرده است.
عملکرد بانک مسکن در ارایه تسهیلات نوسازی بافت فرسوده و نهضت ملی مسکن
دیگران چه می خوانند:

عملکرد بانک مسکن در ارایه تسهیلات نوسازی بافت فرسوده و نهضت ملی مسکن

اخبار وبگردی:

آیا این خبر مفید بود؟