مدیریت ریسک ها در کنار پورتفوی متنوع

بیمه تعاون در دو فصل نخست سال جاری، سهم دو رشته پرریسک درمان و ثالث را از پرتفوی خود، ۱۶ درصد در مقایسه با دوره مشابه سال گذشته کاهش داد.
مدیریت ریسک ها در کنار پورتفوی متنوع
دیگران چه می خوانند:

به گزارش روابط عمومی بیمه تعاون، بر اساس تازه‌‍‌ترین گزارش از فعالیت ماهیانه بیمه تعاون منتهی به پایان شهریورماه سال جاری، این شرکت در آخرین ماه تابستان نزدیک به 178 میلیارد تومان حق بیمه صادر کرد و همچنین 56 میلیارد تومان از خسارت بیمه‌گذاران را جبران کرد.
بیمه تعاون در مجموع از ابتدای سال جاری تا پایان تابستان 635 میلیارد تومان حق بیمه تولید کرد و در مقابل 273 میلیارد تومان خسارت پرداخت کرد که حاصل آن ثبت تراز مثبت 362 میلیارد تومان بود.
حق بیمه تولید 26 درصد، خسارت پرداختی 22 درصد و تراز عملیاتی 32 درصد در مقایسه با دوره مشابه سال گذشته رشد داشته است. این شرکت در دوره مشابه سال گذشته 502 میلیارد تومان حق بیمه تولید، 224 میلیارد تومان هم خسارت پرداخت کرده بود که حاصل آن ثبت تراز مثبت 274 میلیارد تومان بود.
پرتفوی حق بیمه تولیدی بیمه تعاون شامل پنج رشته اصلی درمان با 20 درصد سهم، ثالث 30 درصد ، بیمه زندگی اندوخته دار 18 درصد، مسئولیت هشت درصد و بدنه خودرو با شش درصد بیشترین سهم را داشته اند. سهم این رشته‌ها در سال گذشته 35 درصد ثالث، 31 درصد درمان، سه درصد بیمه زندگی اندوخته‌دار و هفت درصد بدنه خودرو بود.
در بخش خسارت در این دوره درمان 42 درصد، ثالث 20 درصد، بیمه های زندگی اندوخته دار 23 درصد، مسئولیت چهار درصد و بدنه خودرو هشت درصد سهم داشتند و سهم این رشته ها در سال گذشته درمان 39 درصد، ثالث 10 درصد، زندگی اندوخته دار 10 درصد، مسئولیت 30 درصد و بدنه خودرو شش درصد سهم داشته بودند.
گزارش خبرنگار پایشگر حاکی است: بیمه تعاون در این دوره از نظر کمی رشد مناسبی داشته است اما اتفاق مهمی که در پرتقوی این شرکت رخ داده است، کاهش سهم دو رشته پرریسک و افرایش سهم سایر رشته ها و ایجاد تنوع در پرتفوی آن است، بطوری که حق بیمه رشته درمان از 31 درصد به 20 درصد و ثالث از 35 درصد کاهش یافته است و سهم بیمه زندگی اندوخته دار از سه درصد به 18 درصد افزایش داشته است که ادامه این روند می تواند ریسک شرکت را کاهش و سود آوری آن را افزایش دهد.
 

مدیریت ریسک ها در کنار پورتفوی متنوع

اخبار وبگردی:

آیا این خبر مفید بود؟