اطلاعیه ثبت افزایش سرمایه از مبلغ ۵٫۲۰۰ میلیارد ریال به ۸٫۰۰۰ میلیارد ریال

اطلاعیه ثبت افزایش سرمایه از مبلغ ۵٫۲۰۰ میلیارد ریال به ۸٫۰۰۰ میلیارد ریال منتشر شد.
اطلاعیه ثبت افزایش سرمایه از مبلغ ۵٫۲۰۰ میلیارد ریال به ۸٫۰۰۰ میلیارد ریال

به استحضار سهامـداران محتـرم می رسانـد بـه استناد صورت جلسه هیئت مدیـره مورخ 1401/05/12 و تصویب مجمـع عمومی فوق العـاده مـورخ 1400/06/03 و مجوز شماره 080-019/882669 مورخ 1401/05/24 سازمان بورس و اوراق بهادار و مجوز شماره 1401/602/84986 مورخ 1401/06/07 بیمه مرکزی ج.ا.ا سرمایه شرکت بیمه اتکایی ایرانیان از 5٫200 میلیارد ریال به 8٫000 میلیارد ریال (2٫200 میلیارد ریال از محل سود انباشته و 600 میلیارد ریال از محل اندوخته سرمایه ای) افزایش یافت شایان ذکر است سهامداران میتوانند در صورت نیاز به منظور دریافت گواهی سهام جدید از طریق سامانه https://ddn.csdiran.ir/ اقدام نمایند.

 

دیگران چه می خوانند:

اطلاعیه ثبت افزایش سرمایه از مبلغ ۵٫۲۰۰ میلیارد ریال به ۸٫۰۰۰ میلیارد ریال

اخبار وبگردی:

آیا این خبر مفید بود؟