بازدید معاون عملیات شرکت پرداخت الکترونیک سپهر از دفتر تهران ۲

مهندس خلیلی معاون عملیات شرکت پرداخت الکترونیک سپهر از دفتر تهران ۲ این شرکت بازدید کرد.
بازدید معاون عملیات شرکت پرداخت الکترونیک سپهر از دفتر تهران ۲
دیگران چه می خوانند:

طی این بازدید مهندس خلیلی ضمن قدردانی از پرسنل این دفتر و پشتیبان‌های زیر مجموعه به گفتگو با آنها پرداخت و از نزدیک در جریان روند فعالیت‌های این دفتر قرار گرفت.

بازدید معاون عملیات شرکت پرداخت الکترونیک سپهر از دفتر تهران ۲

اخبار وبگردی:

آیا این خبر مفید بود؟