ثبت تراز مثبت ۱۰۳ درصدی "وتعاون" در تیرماه

درآمد ماهانه‌ای که شرکت "وتعاون" تا پایان تیرماه از فروش حق بیمه شناسایی کرد برابر با ۳۶۵ میلیارد تومان بود، این میزان درآمد در مقایسه با دوره مشابه سال گذشته ۲۴ درصد افزایش را در پی داشته است.
ثبت تراز مثبت ۱۰۳ درصدی "وتعاون" در تیرماه

درآمدی که این شرکت در گزارش فعالیت ماهانه خود طی دوره منتهی به تیرماه سال 1401 از فروش حق بیمه برای بیمه‌شدگان تحت پوشش خود شناسایی کرد بالغ‌بر 77 میلیارد تومان بود و همچنین طی 4 ماه سپری‌شده از ابتدای سال مالی تا تیرماه مجموع درآمد‌های حاصل از فروش حق بیمه این شرکت بیمه‌ای 364 میلیارد تومان بود.

ثبت تراز 103 درصدی وتعاون+بورس نیوز

دیگران چه می خوانند:

میزان خسارتی پرداختی شرکت بیمه تعاون در تیرماه به مشتریان خود نزدیک به 38 میلیارد تومان بود و از ابتدای سال مالی تا پایان تیرماه نیز مجموع خسارت پرداخت‌شده این شرکت 167 میلیارد تومان شناسایی شد. همچنین لازم به ذکر است که در تیرماه این شرکت تراز مثبت 103 درصدی را از خود بر جای گذاشت.

درآمد ماهانه "وتعاون" تا تیرماه 1401
همان‌طور که گفته شد درآمد ماهانه‌ای که شرکت "وتعاون" تا پایان تیرماه از فروش حق بیمه شناسایی کرد برابر با 365 میلیارد تومان بود، این میزان درآمد در مقایسه با دوره مشابه سال گذشته 24 درصد افزایش را در پی داشته است، در چهارمین ماه از سال مالی بیشترین میزان درآمد "وتعاون" از فروش حق بیمه مربوط به «ثالث – اجباری» با 33 میلیارد تومان بود.

در تیرماه پس از بخش «ثالث – اجباری» که عنوان درآمدزاترین رشته بیمه را به خود اختصاص داد، رشته بیمه «مسئولیت» توانست بیشترین درآمد "وتعاون" را با مبلغی نزدیک به 9 میلیارد تومان به نام خود ثبت کند، این شرکت بیمه‌ای از ابتدای سال مالی تا پایان تیرماه بیشترین درآمد را از رشته بیمه «ثالث – اجباری» با مبلغی بالغ‌بر 118 میلیارد تومان حاصل کرد.

درآمد ماهانه "وتعاون" تا تیرماه 1401
همان‌طور که گفته شد درآمد ماهانه‌ای که شرکت "وتعاون" تا پایان تیرماه از فروش حق بیمه شناسایی کرد برابر با 365 میلیارد تومان بود، این میزان درآمد در مقایسه با دوره مشابه سال گذشته 24 درصد افزایش را در پی داشته است، در چهارمین ماه از سال مالی بیشترین میزان درآمد "وتعاون" از فروش حق بیمه مربوط به «ثالث – اجباری» با 33 میلیارد تومان بود.

در تیرماه پس از بخش «ثالث – اجباری» که عنوان درآمدزاترین رشته بیمه را به خود اختصاص داد، رشته بیمه «مسئولیت» توانست بیشترین درآمد "وتعاون" را با مبلغی نزدیک به 9 میلیارد تومان به نام خود ثبت کند، این شرکت بیمه‌ای از ابتدای سال مالی تا پایان تیرماه بیشترین درآمد را از رشته بیمه «ثالث – اجباری» با مبلغی بالغ‌بر 118 میلیارد تومان حاصل کرد.

 

 

 

به گزارش روابط عمومی بیمه تعاون به نقل از بورس نیوز،

ثبت تراز مثبت ۱۰۳ درصدی "وتعاون" در تیرماه

اخبار وبگردی:

آیا این خبر مفید بود؟