سهم درمان از فروش بیمه گران روی میز تشریح

۵۱.۴ درصد از کل حق بیمه تولیدی ۱۶ شرکت بیمه‌گر منتخب در بهار امسال به قراردادهای بیمه‌های درمان اختصاص داشته و ۵۲.۲ درصد از خسارت پرداخت شده هم به بیمه‌گذاران و بیمه‌شدگان رشته درمان رسیده است.
سهم درمان از فروش بیمه گران روی میز تشریح

هر ماه بیمه تعاون در کنار 15 شرکت بیمه‌ای دیگر اقدام به انتشار گزارش عملکرد ماهانه خود شامل میزان حق بیمه تولیدی و خسارت پرداختی به تفکیک رشته‌های مختلف می‌کند.
مجموع حق بیمه تولیدی 16 شرکت (شامل قبولی اتکایی) در پایان فصل بهار 1401، بالغ بر 311 هزار و 704 میلیارد و 381 میلیون ریال برآورد شده و این بیمه‌گران منتخب در این مدت بالغ بر 97 هزار و 40 میلیارد و 965 میلیون ریال خسارت پرداخت کرده‌اند که به این ترتیب نسبت خسارت 31.1 درصدی را نشان می‌دهد.
بررسی های دنیای بیمه نشان می‌دهد که 51.4 درصد کل حق بیمه تولید شده توسط 16 بیمه‌گر یادشده در بهار امسال به ارزش 160 هزار و 291 میلیارد و 720 میلیون ریال ناشی از قراردادهای بیمه تکمیل درمان بوده و از کل خسارت پرداخت شده هم 52.3 درصد معادل 50 هزار و 637 میلیارد و 520 میلیون ریال سهم درمان بوده است. به این ترتیب نسبت خسارت به حق بیمه تولیدی رشته درمان در بهار امسال 32 درصد ارزیابی می‌شود.
ایستاده بر مدار تعادل
گزارش دنیای بیمه تأکید می کند که بیمه تعاون با اختصاص 29 درصد از کل پرتفوی خود به رشته درمان، در رتبه‌ی پنجم قرار داشته و این بیمه‌گر بر مدار تعادل و بهینه‌سازی پرتفوی خود حرکت می‌کند.
بر این اساس سهم رشته درمان از خسارت پرداخت شده طی سه ماه نخست امسال در شرکت بیمه تعاون 41 درصد با نسبت خسارت 63 درصدی بوده است و به دلیل تنوع نسبی در پرتفوی این شرکت‌ها به نظر تهدیدی جدی بابت قراردادهای بیمه درمان وجود نخواهد داشت به ویژه اینکه سیاست این شرکت افزایش سهم بیمه‌های زندگی تعیین شده است.

 

دیگران چه می خوانند:

 

به گزارش روابط عمومی بیمه تعاون به نقل از گروه تحلیلی دنیای بیمه،

سهم درمان از فروش بیمه گران روی میز تشریح

اخبار وبگردی:

آیا این خبر مفید بود؟