آگهی دعوت از داوطلبان عضویت در هیئت مدیره شرکت بیمه تجارت نو ( سهامی عام )آگهی دعوت از داوطلبان عضویت در هیئت مدیره

ثبت شده به شماره 489341 و شناسه ملی 14005725237اتاق خبر تجارت‌نو پنجشنبه, ۰۶ مرداد ۱۴۰۱  ۱۳:۰۰آگهی دعوت از داوطلبان عضویت در هیئت مدیره شرکت بیمه تجارت نو ( سهامی عام )
آگهی دعوت از داوطلبان عضویت در هیئت مدیره شرکت بیمه تجارت نو ( سهامی عام )آگهی دعوت از داوطلبان عضویت در هیئت مدیره

شرکت بیمه تجارت نو ( سهامی عام )
ثبت شده به شماره 489341 و شناسه ملی 14005725237اتاق خبر تجارت‌نو پنجشنبه, 06 مرداد 1401  13:00آگهی دعوت از داوطلبان عضویت در هیئت مدیره شرکت بیمه تجارت نو ( سهامی عام )
به آگاهی سهامداران محترم شرکت بیمه تجارت نو ( سهامی عام) می رساند، در اجرای تبصره ماده 29 اساسنامه این شرکت بدینوسیله از تمامی اشخاص حقیقی سهامدار بیمه تجارت نو ( سهامی عام) که داوطلب عضویت در دوره آتی هیئت مدیره این شرکت می باشند دعوت می شود حداکثر ظرف مدت دوماه از تاریخ انتشار این آگهی، اعلام داوطلبی خود را همراه با تاییدیه کتبی دارندگان حداقل 5 درصد سهام این شرکت، برای اعلام به بیمه مرکزی جمهوری اسلامی ایران جهت بررسی و احراز صلاحیت حرفه ای آنها به دبیرخانه هیئت مدیره شرکت بیمه تجارت نو ( سهامی عام) به نشانی ، شریعتی، پایین تر از حسینه ارشاد ، کوچه دیباج پلاک 4 ، طبقه 6 کد پستی 1544943111 ارسال نمایند.


مدیرعامل

دیگران چه می خوانند:

شرکت بیمه تجارت نو ( سهامی عام)

آگهی دعوت از داوطلبان عضویت در هیئت مدیره شرکت بیمه تجارت نو ( سهامی عام )آگهی دعوت از داوطلبان عضویت در هیئت مدیره

اخبار وبگردی:

آیا این خبر مفید بود؟