پیاده‌سازی استانداردهای بین‌المللی مدیریت کیفیت شغلی در پتروشیمی لردگان

طلانیوز: پروژه اجرای سیستم مدیریت یکپارچه (IMS) که از تابستان در پتروشیمی لردگان آغاز شده تا پایان سال جاری به نتیجه می‌رسد.
پیاده‌سازی استانداردهای بین‌المللی مدیریت کیفیت شغلی در پتروشیمی لردگان
دیگران چه می خوانند:
به گزارش طلانیوز:    در همین راستا استانداردهای بین‌المللی سیستم مدیریت کیفیت (ایزو ۹۰۰۱) ، مدیریت محیط زیست (ایزو ۱۴۰۰۱) و ایمنی و بهداشت شغلی (ایزو ۴۵۰۰۱) در پتروشیمی لردگان در حال اجراست.
این کار با هدف استقرار سیستم مدیریت کیفیت، شناسایی و پایش فرایندها، مدیریت صحیح استانداردها و با توجه به تنوع امور و گستردگی فعالیت‌های شركت پتروشیمی لردگان انجام می‌شود.
در سیستم یکپارچه استاندارد، با جاری کردن اصول مدیریت استراتژیک سازمانی، مواردی نظیر ارزیابی ریسک‌های ناشی از اجرای فعالیت‌های مرتبط با محصولات، خدمات، مخاطرات ایمنی و بهداشت کارکنان، ایجاد آمادگی‌های لازم در برخورد با شرایط اضطراری، مدیریت دانش سازمانی و افزایش میزان آگاهی و اطلاع کارکنان بطور نظام یافته، بررسی جنبه زیست محیطی فعالیت‌های سازمان، تحت کنترل درآوردن، یکپارچه سازی، بروز رسانی و بهینه سازی مستندات و سوابق اجرایی، ارزیابی ادواری و دوره ای انطباق با اهداف و برنامه‌ها و الزامات استانداردها و سایر اقدامات اصلاحی و پیشگیرانه در راستای بهبود در کلیه فرآیندهای سازمان و در نهایت بازبینی دوره ای سیستم طی جلسات بازنگری مدیریت اجرا خواهد شد.

پیاده‌سازی استانداردهای بین‌المللی مدیریت کیفیت شغلی در پتروشیمی لردگان

اخبار وبگردی:

آیا این خبر مفید بود؟