تأمين مالي فولاد سفيددشت با هدف تسريع در روند راه اندازي واحد فولادسازي

محمود ارباب زاده، مديرعامل شرکت با اعلام اين خبر افزود: صورتجلسه اي با حضور نمايندگان ايميدرو و فولاد مبارکه (سهامداران) در حال تنظيم است تا با تسريع در روند تأمين مالي احداث واحد فولادسازي سفيددشت، شرايط براي افتتاح طرح در نيمه دوم امسال فراهم شود.
تأمين مالي فولاد سفيددشت با هدف تسريع در روند راه اندازي واحد فولادسازي

به گزارش طلانیوز؛ محمود ارباب زاده، مديرعامل شرکت با اعلام اين خبر افزود: صورتجلسه  اي با حضور نمايندگان ايميدرو و فولاد مبارکه (سهامداران) در حال تنظيم است تا با تسريع در روند تأمين مالي احداث واحد فولادسازي سفيددشت، شرايط براي افتتاح طرح در نيمه دوم امسال فراهم شود.

وي افــزود: بــا تحقــق ايــن مهــم، اجــراي طــر ح توســط پيمانــکاران واحــد فولادســازي ســرعت مي يابــد. ضمــن اينکــه ا کنــون ميــزان پيشــرفت فيزيکــي واحــد فولادســازي 91 درصــد اســت.

دیگران چه می خوانند:

پيش بيني توليد 85 هزار تن آهن اسفنجي در خردادماه مديرعامل شرکت فولاد سفيددشت در خصوص وضعيت توليد آهن اسفنجي در واحد احياي مستقيم فولاد سفيددشت اظهار داشت: به رغم محدوديت هاي برق رساني در اين منطقه، توليد محصول مطابق با برنامه در حال انجام است.پيش بيني مي شود ميزان توليد آهن اسفنجي در پايان خردادماه جاري به 85 هزار تن برسد.

 

روابط عمومی شرکت فولاد سفیددشت

تأمين مالي فولاد سفيددشت با هدف تسريع در روند راه اندازي واحد فولادسازي

اخبار وبگردی:

آیا این خبر مفید بود؟