شماره حساب های بانکی:
شماره حسابها جهت حواله (واریز اینترنتی از طریق سایت اینترنتی بانک و یا مراجعه حضوري به يكي از شعب)
حتما شماره فيش بانكي، شماره حسابي كه به آن وجه واريز شده، مبلغ و تاريخ پرداخت را در بخش ارسال فیش های بانکی سفارش آنلاین یا ارسال اطلاعات واریز اینترنتی یا کارت به کارت وارد نمایید.

بانک
شعبه
کد
به نام
شماره حساب
تجارت
-

-

کیاداود اسفندیاری

3502502955

 شماره کارت های بانکی:
شماره کارت ها برای پرداخت وجه فاکتور از طریق انتقال وجه به كارتهاي عضو طرح شتاب (با استفاده از دستگاههاي خودپرداز ATM)

بانک
شماره کارت
به نام
تجارت

6273-5310-4000-3845

کیاداود اسفندیاری
 
 

لینک کوتاه این مطلب برای به اشتراک گذاری: http://www.talanews.com/fa/ua